h
29 september 2014

SP: Voetganger Geerstraat moet voorrang krijgen

De SP vindt dat voetgangers voorrang moeten krijgen in de Geerstraat. De partij heeft het punt aangekaart bij het college met het verzoek om de gehele Geerstraat wandelgebied te maken.

Lees verder
11 juli 2014

SP wil behoud karakteristiek schoolpand

De plaatselijke SP wil dat het college zich gaat inzetten voor het behoud van het schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld nadat er een sloopvergunning is aangevraagd voor het pand.

Lees verder
7 juli 2014

Actie verzorgingshuizen slaat aan

De Kamper SP heeft afgelopen zaterdag honderden handtekeningen opgehaald onder het winkelend publiek op de Oudestraat met de actie tegen het sluiten van verzorgingshuizen. De partij voert een landelijk campagne onder de titel: ‘Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Lees verder
4 juli 2014

Logopedisten en SP bundelen krachten

In de afgelopen raadsvergadering werd het voorstel van Kamper logopedisten om preventieve logopedische screening van vijfjarigen in het regulier basisonderwijs te herintroduceren ingebracht door de SP.
"Het doel van deze screening is om alle vijfjarigen uit de doelgroep te screenen en de kinderen die (mogelijk) logopedische problematiek hebben door te verwijzen naar  een logopedist. Op die manier voorkomt men dat logopedische problematiek onopgemerkt blijft en die kinderen in hun schoolloopbaan grotere kans hebben op taalachterstand, leerachterstand en problemen bij het leggen van sociale contacten", aldus Gertjan van Wijngaarden, raadslid namens de SP.

Lees verder
4 juli 2014

Kogge blijft in Kampen

De SP fractie is afgelopen donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel om de IJsselkogge voor Kampen te behouden. Lange tijd zag het er naar uit dat de financiele last voor het exposeren van de gevonden kogge een te grote aanslag zou zijn op de gemeentekas. Nu het onderhoud van de kogge en de geplande vitrine voor rekening komt van de onlangs opgerichte stichting Vrienden Koggekwartier Kampen konden de vier raadsleden van de SP ja zeggen voor het behoud.

Lees verder
30 juni 2014

SP in bres voor zorg

De Kamper SP gaat handtekeningen inzamelen om het gevoerde kabinetsbeleid rondom verzorgingshuizen aan te kaarten. In de plannen van het kabinet wordt het steeds lastiger om zorgbehoeftigen in een verzorgingshuis te plaatsen terwijl het ook moeilijker wordt om thuiszorg te ontvangen.

Volgens SP fractievoorzitter Richard Boddeus is het van groot belang dat er niet zoveel op de zorg gekort wordt dat er onwenselijke situaties ontstaan: “Dat de samenleving verandert en dat er minder geld beschikbaar is wil nog niet zeggen dat je de zorg zover moet uitkleden. Nu staan er vele banen op de tocht in zowel verzorgingshuizen als in de thuiszorg terwijl er wel behoefte is aan zorg. Als SP hopen we dan ook dat de plannen versoepeld worden.”

Lees verder
19 mei 2014

Terras Plantage succes

Officieel ging een maand geleden het terrasseizoen in.  Enkele zaterdagen eerder verhuisde de zaterdagmarkt echter al om ruimte te maken voor de horeca. Nu al blijkt de zomeropstelling een schot in de roos.

Lees verder
17 mei 2014

SP Wethouder geïnstalleerd

Sybren Gerlofsma is donderdagavond namens de SP geïnstalleerd als wethouder. Gerlofsma gaat zich de komende jaren bezig houden met zorg en cultuur. Het is voor het eerst dat de SP een wethouder levert in de gemeente Kampen.

Lees verder
3 mei 2014

SP IN COLLEGE VAN KAMPEN

De Kamper SP gaat de komende vier jaren deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Na drie weken onderhandelen is er een coalitieprogramma opgesteld, waar de SP, samen met ChristenUnie, CDA en VVD haar handtekening onder wil zetten.

Lees verder
20 april 2014

SP start coalitieonderhandelingen

De SP start deze week nog de coalitieonderhandelingen met ChristenUnie, CDA en VVD. Informateur Cnossen kwam na gesprekken met alle partijen tot de conclusie dat de genoemde partijen tot een kansrijke coalitie kunnen komen.

Lees verder

Pagina's