SP Kampen

SP stelt vragen sloop keersluis

Foto: SP
19-10-2016De fractie van de SP heeft vragen aan het college gesteld over de sloop van de gevonden keersluis bij Brunnepe. De partij vindt het vreemd dat snel nadat de sluis ontdekt werd, en diverse partijen aangaven dat deze behouden moest blijven, deze gesloopt werd. › Lees verder

SP Kampen de Straat op voor het Nationaal Zorgfonds

03-08-2016Afgelopen zaterdag is de SP de Oudestraat opgegaan om informatie te verspreiden over het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel, waarbij iedereen de keuze heeft om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen, een goed basispakket krijgt en de boete op ziek zijn wordt afgeschaft.

› Lees verder

SP: ‘Coalitiepartijen doen niets aan armoedebestrijding’

11-07-2016De SP is zeer verbaasd
dat de ChirstenUnie, het CDA, de SGP en de VVD niet meer geld over hebben voor armoedebestrijding. De partij diende afgelopen week samen met de PVDA, GroenLinks, Gemeentebelang en D66 een voorstel in om de bijstandsnorm op te hogen naar 115% in plaats van het huidige 110%.
Met het ophogen van die norm zouden 400 huishoudens extra in aanmerking komen voor onder andere de meedoe-bon en zouden ze gebruik kunnen maken van het jeugdcultuur- en sportfonds.

› Lees verder

SP: nog veel onduidelijkheid huishoudelijke hulp

27-06-2016Het college heeft afgelopen week laten weten dat de huishoudelijke hulp een WMO voorziening wordt zoals ook geëist werd door de hoogste rechter. De Kamper fractie van de SP stapte anderhalf jaar geleden uit het college om de huishoudelijke hulp in stand te houden. Valt het besluit van het college in goed aarde bij de SP of houdt ze haar
bedenkingen?

› Lees verder

SP-Pleidooi zwemles kinderen uit arme gezinnen omarmd door college

14-06-2016Middels een persbericht over het nieuwe armoedebeleid liet het Kamper college onlangs weten kinderen uit arme gezinnen de ruimte te willen bieden hun zwemdiploma te halen. Een paar jaar geleden pleitte de plaatselijke SP al voor dit voorstel, maar destijds werd hiervoor geen geld gereserveerd.

› Lees verder

SP: Jaarrekening geeft somber beeld

30-05-2016De SP is kritisch ten aanzien van de jaarrekening van het afgelopen jaar, 2015. De partij is niet te spreken over de financiële positie van de gemeente Kampen. Eerder deze maand presenteerde het college de jaarrekening waaruit blijkt dat de reserves op raken, budget overblijft voor zorg en waarbij de grondbank veel geld kost.

› Lees verder

SP Kamerlid Smaling wil A50 bij Kampen

23-05-2016SP Tweede Kamerlid Eric Smaling wil de N50 opwaarderen naar een A50, dat zei de politicus na afloop van zijn bezoek aan Kampen afgelopen vrijdag. Smaling kwam naar Kampen op uitnodiging van de plaatselijke fractie naar aanleiding van de recente ongelukken op de N50. 

› Lees verder

SP: ‘Uitspraak rechter ondersteunt ons standpunt’

19-05-2016Afgelopen woensdag deed de centrale raad van beroep (hoogste bestuursrechter van ons land) een belangrijke uitspraak over het aanbieden van huishoudelijke hulp. De rechter bepaalde dat huishoudelijke hulp, ook wel bekend als HH-1, binnen de nieuwe WMO een taak blijft van de gemeente.

› Lees verder

SP blij met behoud schoolgebouw

13-05-2016De fractie van de SP is blij dat het schoolgebouw achter de Stadskazerne behouden blijft voor de stad. Stichting BOEi heeft het pand gekocht van Delta Wonen en wil er vier appartementen in realiseren. Het pand aan de Buiten Nieuwstraat stond al jaren leeg en is hoog nodig aan restauratie toe.
 
Onder andere SP fractievoorzitter Richard Boddeus pleitte jaren geleden al voor behoud van het pand: 'Het schoolgebouw heeft een monumentaal karakter met zijn bijzondere kantelen. Stichting Stadsherstel, Monumentenraad en enkele politieke partijen maakten zich druk voor het behoud van de school. Dat de overeenkomst tussen Delta Wonen en BOEi nu bijna rond is is dan goed nieuws. Ik ben er van overtuigd dat BOEi er iets moois van kan maken, het restaureren van erfgoed is hun passie en werk.'
 
Herbestemming van monumentaal vastgoed heeft volgens Boddeus vaak de voorkeur boven sloop: 'Door behoud van bijzondere panden laat je aan inwoners en toeristen zien hoe het verleden een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de stad. Fraaie voorbeelden van herbestemming in Kampen zijn het gezondheidscentrum de Hanze en het voormalig Berkpand waar de Tamek groep nu huist.'

› Lees verder

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

09-05-2016De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

› Lees verder

Pagina's