h
12 december 2016

SP vreest verdere verrommeling Spoorlanden

Foto: SP
De SP vreest dat het huidige bedrijventerrein Spoorlanden verder in het slob raakt als er bedrijven vertrekken naar een nieuw aan te leggen stuk bedrijventerrein. Twee geïnteresseerde ondernemers willen uitbreiden en hebben daarvoor een stuk weiland op het oog wat valt in het Nationaal Landschap aan de drukke Oosterlandenweg. De partij is het niet eens met het voorstel van het college om uitbreiding toe te staan van het gebied in IJsselmuiden.Lees verder
17 november 2016

SP voorstel Broederpoort breed gedragen

Foto: Richard

Het SP voorstel om de Broederpoort een betere, en voor toeristen een aantrekkelijke, invulling te geven wordt door de gehele gemeenteraad omarmd. Ook het college vindt het op zoek gaan naar een andere invulling een goed idee. Dat bleek donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Lees verder
3 november 2016

SP: aanpak N50 moet prioriteit krijgen

Foto: Richard

Na weer een ernstig ongeluk op de N50 vindt de SP dat de druk opgevoerd moet worden bij minister Schultz . De partij is het aantal ongelukken zat en vindt dat er nu snel actie moet worden ondernomen. Aanleiding is opnieuw een ernstig ongeluk op de weg waar woensdag enkele auto’s bij betrokken waren.

Lees verder
19 oktober 2016

SP stelt vragen sloop keersluis

Foto: SP
De fractie van de SP heeft vragen aan het college gesteld over de sloop van de gevonden keersluis bij Brunnepe. De partij vindt het vreemd dat snel nadat de sluis ontdekt werd, en diverse partijen aangaven dat deze behouden moest blijven, deze gesloopt werd. Lees verder
3 augustus 2016

SP Kampen de Straat op voor het Nationaal Zorgfonds

Afgelopen zaterdag is de SP de Oudestraat opgegaan om informatie te verspreiden over het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel, waarbij iedereen de keuze heeft om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen, een goed basispakket krijgt en de boete op ziek zijn wordt afgeschaft.

Lees verder
11 juli 2016

SP: ‘Coalitiepartijen doen niets aan armoedebestrijding’

De SP is zeer verbaasd
dat de ChirstenUnie, het CDA, de SGP en de VVD niet meer geld over hebben voor armoedebestrijding. De partij diende afgelopen week samen met de PVDA, GroenLinks, Gemeentebelang en D66 een voorstel in om de bijstandsnorm op te hogen naar 115% in plaats van het huidige 110%.
Met het ophogen van die norm zouden 400 huishoudens extra in aanmerking komen voor onder andere de meedoe-bon en zouden ze gebruik kunnen maken van het jeugdcultuur- en sportfonds.

Lees verder
27 juni 2016

SP: nog veel onduidelijkheid huishoudelijke hulp

Het college heeft afgelopen week laten weten dat de huishoudelijke hulp een WMO voorziening wordt zoals ook geëist werd door de hoogste rechter. De Kamper fractie van de SP stapte anderhalf jaar geleden uit het college om de huishoudelijke hulp in stand te houden. Valt het besluit van het college in goed aarde bij de SP of houdt ze haar
bedenkingen?

Lees verder
14 juni 2016

SP-Pleidooi zwemles kinderen uit arme gezinnen omarmd door college

Middels een persbericht over het nieuwe armoedebeleid liet het Kamper college onlangs weten kinderen uit arme gezinnen de ruimte te willen bieden hun zwemdiploma te halen. Een paar jaar geleden pleitte de plaatselijke SP al voor dit voorstel, maar destijds werd hiervoor geen geld gereserveerd.

Lees verder
30 mei 2016

SP: Jaarrekening geeft somber beeld

De SP is kritisch ten aanzien van de jaarrekening van het afgelopen jaar, 2015. De partij is niet te spreken over de financiële positie van de gemeente Kampen. Eerder deze maand presenteerde het college de jaarrekening waaruit blijkt dat de reserves op raken, budget overblijft voor zorg en waarbij de grondbank veel geld kost.

Lees verder
23 mei 2016

SP Kamerlid Smaling wil A50 bij Kampen

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling wil de N50 opwaarderen naar een A50, dat zei de politicus na afloop van zijn bezoek aan Kampen afgelopen vrijdag. Smaling kwam naar Kampen op uitnodiging van de plaatselijke fractie naar aanleiding van de recente ongelukken op de N50. 

Lees verder

Pagina's