SP Kampen

SP voorstel Broederpoort breed gedragen

17-11-2016Het SP voorstel om de Broederpoort een betere, en voor toeristen een aantrekkelijke, invulling te geven wordt door de gehele gemeenteraad omarmd. Ook het college vindt het op zoek gaan naar een andere invulling een goed idee. Dat bleek donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

› Lees verder

SP: aanpak N50 moet prioriteit krijgen

03-11-2016Na weer een ernstig ongeluk op de N50 vindt de SP dat de druk opgevoerd moet worden bij minister Schultz . De partij is het aantal ongelukken zat en vindt dat er nu snel actie moet worden ondernomen. Aanleiding is opnieuw een ernstig ongeluk op de weg waar woensdag enkele auto’s bij betrokken waren.

› Lees verder

SP stelt vragen sloop keersluis

Foto: SP
19-10-2016De fractie van de SP heeft vragen aan het college gesteld over de sloop van de gevonden keersluis bij Brunnepe. De partij vindt het vreemd dat snel nadat de sluis ontdekt werd, en diverse partijen aangaven dat deze behouden moest blijven, deze gesloopt werd. › Lees verder

SP Kampen de Straat op voor het Nationaal Zorgfonds

03-08-2016Afgelopen zaterdag is de SP de Oudestraat opgegaan om informatie te verspreiden over het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel, waarbij iedereen de keuze heeft om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen, een goed basispakket krijgt en de boete op ziek zijn wordt afgeschaft.

› Lees verder

SP: ‘Coalitiepartijen doen niets aan armoedebestrijding’

11-07-2016De SP is zeer verbaasd
dat de ChirstenUnie, het CDA, de SGP en de VVD niet meer geld over hebben voor armoedebestrijding. De partij diende afgelopen week samen met de PVDA, GroenLinks, Gemeentebelang en D66 een voorstel in om de bijstandsnorm op te hogen naar 115% in plaats van het huidige 110%.
Met het ophogen van die norm zouden 400 huishoudens extra in aanmerking komen voor onder andere de meedoe-bon en zouden ze gebruik kunnen maken van het jeugdcultuur- en sportfonds.

› Lees verder

SP: nog veel onduidelijkheid huishoudelijke hulp

27-06-2016Het college heeft afgelopen week laten weten dat de huishoudelijke hulp een WMO voorziening wordt zoals ook geëist werd door de hoogste rechter. De Kamper fractie van de SP stapte anderhalf jaar geleden uit het college om de huishoudelijke hulp in stand te houden. Valt het besluit van het college in goed aarde bij de SP of houdt ze haar
bedenkingen?

› Lees verder

SP-Pleidooi zwemles kinderen uit arme gezinnen omarmd door college

14-06-2016Middels een persbericht over het nieuwe armoedebeleid liet het Kamper college onlangs weten kinderen uit arme gezinnen de ruimte te willen bieden hun zwemdiploma te halen. Een paar jaar geleden pleitte de plaatselijke SP al voor dit voorstel, maar destijds werd hiervoor geen geld gereserveerd.

› Lees verder

SP: Jaarrekening geeft somber beeld

30-05-2016De SP is kritisch ten aanzien van de jaarrekening van het afgelopen jaar, 2015. De partij is niet te spreken over de financiële positie van de gemeente Kampen. Eerder deze maand presenteerde het college de jaarrekening waaruit blijkt dat de reserves op raken, budget overblijft voor zorg en waarbij de grondbank veel geld kost.

› Lees verder

SP Kamerlid Smaling wil A50 bij Kampen

23-05-2016SP Tweede Kamerlid Eric Smaling wil de N50 opwaarderen naar een A50, dat zei de politicus na afloop van zijn bezoek aan Kampen afgelopen vrijdag. Smaling kwam naar Kampen op uitnodiging van de plaatselijke fractie naar aanleiding van de recente ongelukken op de N50. 

› Lees verder

SP: ‘Uitspraak rechter ondersteunt ons standpunt’

19-05-2016Afgelopen woensdag deed de centrale raad van beroep (hoogste bestuursrechter van ons land) een belangrijke uitspraak over het aanbieden van huishoudelijke hulp. De rechter bepaalde dat huishoudelijke hulp, ook wel bekend als HH-1, binnen de nieuwe WMO een taak blijft van de gemeente.

› Lees verder

Pagina's