h
18 september 2017

SP stelt opnieuw vragen Kievitstraat

Foto: SP

De fractie van de SP is niet tevreden over de aanpak van de hoek Kievitstraat door het college. Een half jaar geleden stelde fractievoorzitter Richard Boddeus vragen aan wethouder Veldhoen met als doel de hoek Kievitstraat - Haatlanderdijk aan te pakken. Toen daar geen actie uit voort kwam werden er opnieuw vragen gesteld in juni en ook dat leidt niet tot enig resultaat. De fractie wil nu opheldering van het college waarom er geen actie wordt ondernomen.

Lees verder
21 mei 2017

SP: Nieuwe wethouder niet nodig

De SP vindt het niet noodzakelijk dat de vrijgekomen post van wethouder opnieuw vervuld wordt. Begin deze maand trad wethouder Ekker(VVD) af nadat er veel commotie was ontstaan over de verkoop van de Stadskazerne. De vacante plek hoeft volgens de partij niet opnieuw ingevuld te worden omdat het slechts nog enkele maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen is en de taken prima door andere collegeleden uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder
23 april 2017

SP verbolgen over reactie Koelewijn AZC

De SP is verbolgen over de reactie die burgemeester Koelewijn afgelopen weken meermalen heeft gegeven tegenover de pers over het instellen van een avondklok voor bewoners van het AZC. Koelewijn vindt dat de huisregels van het AZC in Dronten aangepast moeten worden en dat een avondklok ingesteld zou moeten worden. Hij zei dit naar aanleiding van de rechtszaak die diende tegen een asielzoeker die vorig jaar een meisje verkrachtte. 

Lees verder
1 maart 2017

SP Kamerlid Van Gerven naar Kampen

Foto: SP

Het Tweede Kamerlid Henk van Gerven komt naar Kampen en geeft uitleg over het Nationale Zorgfonds. Het Zorgfonds is een initiatief vanuit de SP waar inmiddels meerdere politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties hun naam aan hebben verbonden. Hoofddoel van het Zorgfonds, wat inmiddels door meer dan 250.000 mensen wordt ondersteund, is de toegankelijkheid van de zorg te vergroten en de mislukte privatisering van de zorg terug te draaien.

Lees verder
12 december 2016

SP vreest verdere verrommeling Spoorlanden

Foto: SP
De SP vreest dat het huidige bedrijventerrein Spoorlanden verder in het slob raakt als er bedrijven vertrekken naar een nieuw aan te leggen stuk bedrijventerrein. Twee geïnteresseerde ondernemers willen uitbreiden en hebben daarvoor een stuk weiland op het oog wat valt in het Nationaal Landschap aan de drukke Oosterlandenweg. De partij is het niet eens met het voorstel van het college om uitbreiding toe te staan van het gebied in IJsselmuiden.Lees verder
17 november 2016

SP voorstel Broederpoort breed gedragen

Foto: Richard

Het SP voorstel om de Broederpoort een betere, en voor toeristen een aantrekkelijke, invulling te geven wordt door de gehele gemeenteraad omarmd. Ook het college vindt het op zoek gaan naar een andere invulling een goed idee. Dat bleek donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Lees verder
3 november 2016

SP: aanpak N50 moet prioriteit krijgen

Foto: Richard

Na weer een ernstig ongeluk op de N50 vindt de SP dat de druk opgevoerd moet worden bij minister Schultz . De partij is het aantal ongelukken zat en vindt dat er nu snel actie moet worden ondernomen. Aanleiding is opnieuw een ernstig ongeluk op de weg waar woensdag enkele auto’s bij betrokken waren.

Lees verder
19 oktober 2016

SP stelt vragen sloop keersluis

Foto: SP
De fractie van de SP heeft vragen aan het college gesteld over de sloop van de gevonden keersluis bij Brunnepe. De partij vindt het vreemd dat snel nadat de sluis ontdekt werd, en diverse partijen aangaven dat deze behouden moest blijven, deze gesloopt werd. Lees verder
3 augustus 2016

SP Kampen de Straat op voor het Nationaal Zorgfonds

Afgelopen zaterdag is de SP de Oudestraat opgegaan om informatie te verspreiden over het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel, waarbij iedereen de keuze heeft om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen, een goed basispakket krijgt en de boete op ziek zijn wordt afgeschaft.

Lees verder
11 juli 2016

SP: ‘Coalitiepartijen doen niets aan armoedebestrijding’

De SP is zeer verbaasd
dat de ChirstenUnie, het CDA, de SGP en de VVD niet meer geld over hebben voor armoedebestrijding. De partij diende afgelopen week samen met de PVDA, GroenLinks, Gemeentebelang en D66 een voorstel in om de bijstandsnorm op te hogen naar 115% in plaats van het huidige 110%.
Met het ophogen van die norm zouden 400 huishoudens extra in aanmerking komen voor onder andere de meedoe-bon en zouden ze gebruik kunnen maken van het jeugdcultuur- en sportfonds.

Lees verder

Pagina's