h

Verslaving: een verborgen epidemie?

3 april 2024

Verslaving: een verborgen epidemie?

Foto: SP

Elke maand duiken we dieper in een speciaal onderwerp, het liefst iets dat dicht bij mensen staat. We willen de feiten kennen en zien of we als lokale afdeling van de SP actie kunnen ondernemen.

Meino de Vries
Gelukkig hebben we Meino de Vries, een expert op het gebied van verslaving, eigenaar van Elsden Training (opleidingen in verslavingszorg) en ervaringsdeskundige, bij onze afdeling. Hij was vriendelijk genoeg om ons uit te leggen wat verslaving inhoudt en welke impact het heeft.

Meino begon met zijn eigen verhaal over verslaving. Hij vertelde hoe het hem niets opleverde, maar juist alles van hem afnam. Hij vertelde hoe hij weer opkrabbelde en nu zijn leven wijdt aan het helpen van mensen met verslaving. Het was een eyeopener: verslaving is een ziekte, geen teken van zwakte. Dat zette ons aan het denken.

Het wordt steeds makkelijker voor mensen, zelfs jongeren, om drugs te krijgen. Niet alleen softdrugs, maar ook XTC en harddrugs zoals cocaïne en designerdrugs zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Wist je dat die mooie vuurpijl in de buurt eigenlijk een teken is dat er nieuwe drugs beschikbaar zijn?

De lokale politiek had al eerder uitleg gekregen van Meino de Vries. Maar na wat onderzoek lijken ze te denken dat het probleem niet zo groot is, en dat ze zich beter kunnen richten op strenger handhaven in de binnenstad. Maar is dit wel de juiste aanpak? Het lijkt erop dat het probleem groter is dan gedacht. Misschien moeten we ons eerst afvragen of de geluiden die we opvangen wel kloppen. Zou strenger handhaven het probleem alleen maar verplaatsen?

We moeten wellicht meer doen aan voorlichting en preventie, en gerichte en gespecialiseerde zorg bieden aan mensen met verslavingen. Maar laten we eerst onderzoeken of dit echt de weg is die we moeten inslaan. Is er behoefte aan meer voorlichting? Zijn er genoeg middelen beschikbaar voor gespecialiseerde zorg?

Deze avond was heel verhelderend voor onze lokale SP. Niet alleen omdat het belangrijk is om te weten dat verslaving een ziekte is, maar ook omdat we met de kennis en ervaring van Meino kunnen kijken wat we als SP kunnen en willen doen.

Voor de SP in Kampen is dit een reden om gericht onderzoek te starten, beginnend bij het voortgezet onderwijs in Kampen.

Heb je ervaringen die je met ons wilt delen? Wil je bij een themabijeenkomst aanwezig zijn (zie agenda)? Of wil je de SP in Kampen leren kennen? Stuur dan een berichtje naar kampen@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier