h
27 juni 2016

SP: nog veel onduidelijkheid huishoudelijke hulp

Het college heeft afgelopen week laten weten dat de huishoudelijke hulp een WMO voorziening wordt zoals ook geëist werd door de hoogste rechter. De Kamper fractie van de SP stapte anderhalf jaar geleden uit het college om de huishoudelijke hulp in stand te houden. Valt het besluit van het college in goed aarde bij de SP of houdt ze haar
bedenkingen?

Lees verder
14 juni 2016

SP-Pleidooi zwemles kinderen uit arme gezinnen omarmd door college

Middels een persbericht over het nieuwe armoedebeleid liet het Kamper college onlangs weten kinderen uit arme gezinnen de ruimte te willen bieden hun zwemdiploma te halen. Een paar jaar geleden pleitte de plaatselijke SP al voor dit voorstel, maar destijds werd hiervoor geen geld gereserveerd.

Lees verder
30 mei 2016

SP: Jaarrekening geeft somber beeld

De SP is kritisch ten aanzien van de jaarrekening van het afgelopen jaar, 2015. De partij is niet te spreken over de financiële positie van de gemeente Kampen. Eerder deze maand presenteerde het college de jaarrekening waaruit blijkt dat de reserves op raken, budget overblijft voor zorg en waarbij de grondbank veel geld kost.

Lees verder
23 mei 2016

SP Kamerlid Smaling wil A50 bij Kampen

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling wil de N50 opwaarderen naar een A50, dat zei de politicus na afloop van zijn bezoek aan Kampen afgelopen vrijdag. Smaling kwam naar Kampen op uitnodiging van de plaatselijke fractie naar aanleiding van de recente ongelukken op de N50. 

Lees verder
19 mei 2016

SP: ‘Uitspraak rechter ondersteunt ons standpunt’

Afgelopen woensdag deed de centrale raad van beroep (hoogste bestuursrechter van ons land) een belangrijke uitspraak over het aanbieden van huishoudelijke hulp. De rechter bepaalde dat huishoudelijke hulp, ook wel bekend als HH-1, binnen de nieuwe WMO een taak blijft van de gemeente.

Lees verder
13 mei 2016

SP blij met behoud schoolgebouw

De fractie van de SP is blij dat het schoolgebouw achter de Stadskazerne behouden blijft voor de stad. Stichting BOEi heeft het pand gekocht van Delta Wonen en wil er vier appartementen in realiseren. Het pand aan de Buiten Nieuwstraat stond al jaren leeg en is hoog nodig aan restauratie toe.
 
Onder andere SP fractievoorzitter Richard Boddeus pleitte jaren geleden al voor behoud van het pand: 'Het schoolgebouw heeft een monumentaal karakter met zijn bijzondere kantelen. Stichting Stadsherstel, Monumentenraad en enkele politieke partijen maakten zich druk voor het behoud van de school. Dat de overeenkomst tussen Delta Wonen en BOEi nu bijna rond is is dan goed nieuws. Ik ben er van overtuigd dat BOEi er iets moois van kan maken, het restaureren van erfgoed is hun passie en werk.'
 
Herbestemming van monumentaal vastgoed heeft volgens Boddeus vaak de voorkeur boven sloop: 'Door behoud van bijzondere panden laat je aan inwoners en toeristen zien hoe het verleden een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de stad. Fraaie voorbeelden van herbestemming in Kampen zijn het gezondheidscentrum de Hanze en het voormalig Berkpand waar de Tamek groep nu huist.'

Lees verder
9 mei 2016

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

Lees verder
21 april 2016

SP stelt vragen over omgang privacygevoelige gegevens 

De SP heeft het college gevraagd hoe er in Kampen omgegaan wordt met privacygevoelige informatie van Kampenaren die gebruik maken van zorg. Aanleiding hiervoor is een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens waarin geconcludeerd wordt dat gemeenten zich nauwelijks houden aan regels die gelden voor het omgaan met privacygevoelige informatie. In het NRC Handelsblad verscheen hierover onlangs een artikel.  

Lees verder
20 april 2016

SP: ‘Theologische Universiteit hoort in Kampen’

Foto: SP

De fractie van de SP hoopt dat de Theologische Universiteit in Kampen blijft. Dat schrijft de partij naar aanleiding van berichten in het Nederlands Dagblad waar discussie is ontstaan over het voortbestaan van de universiteit in Kampen. Nu er nog niets beslist is is het goed om de pluspunten van de stad naar voren te brengen en met het bestuur van de universiteit in overleg te treden.

Lees verder
4 april 2016

Nee stem Oekraïne lijkt meerderheid te krijgen

Foto: SP

'Het lijkt er op dat Kampenaren woensdag in meerderheid nee gaan stemmen en dus tegen het verdrag met Oekraïne zijn'. Richard Boddeus fractievoorzitter van de plaatselijke SP zegt dat na een ochtend folders uitdelen op de maandagmarkt. Woensdag kunnen mensen kenbaar maken of ze verdergaande samenwerking met Oekraine zien zitten middels het referendum.
 
Veel mensen weten nog niet of ze gaan stemmen, Boddeus hoopt dat de opkomt hoog uit gaat vallen: 'Nu kun je je uitspreken, laat die stem niet verloren gaan.' De stembureaus zijn open vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur.

Lees verder

Pagina's