h
8 maart 2016

SP feliciteert logopedisten en onderwijs

Bijna twee jaar geleden diende de SP Kampen een motie in namens de logopedisten uit Kampen. Het betrof een plan om de preventieve logopedische screening op basisscholen te herintroduceren. Door bezuinigingen was deze screening gestaakt. Dankzij de inzet van de logopedisten zijn de kosten echter vele malen minder dan voorheen en vindt, naast de SP, ook het college van B en W dat herintroductie van de screening wenselijk en verstandig is.

Lees verder
28 februari 2016

SP: aandacht mantelzorgbehoefte netwerklozen essentieel

De SP vraagt het college om bij het opstellen van het mantelzorgbeleid extra aandacht te hebben voor de kleine groep Kampenaren zonder netwerk. Volgens de partij bevinden zich onder de mensen in deze groep een aantal met een sterke behoefte aan mantelzorg, maar door het ontbreken van een solide netwerk ontvangen zij deze zorg niet. De zorg kan bestaan uit het begeleiden van mensen bij dagelijkse bezigheden zoals: post sorteren, administratie doen, het ordenen van de koelkast, maar ook uit hulp bij mobiliseren, zodat de persoon in kwestie (weer) naar buiten kan.

Lees verder
9 februari 2016

SP en PvdA willen aanpak onverzorgd stuk grond

Foto: SP

De SP en de PvdA willen dat de hoek Haatlanderdijk – Kievitstraat aangepakt gaat worden. Zes jaar geleden kocht de gemeente het stuk grond om een ontwikkelaar te helpen. Tot op de dag van vandaag is heeft er geen ontwikkeling plaatsgevonden en ligt het stuk grond er onverzorgd bij.

Lees verder
18 januari 2016

SP hoopt op nieuwe kans Gotisch Huis

Foto: SP

De SP in Kampen hoopt op renovatie en een nieuwe invulling voor het Gotisch Huis nu het monument overgegaan is in handen van de Nationale Monumentenorganisatie. Afgelopen vrijdag gingen er in heel Nederland 29 monumenten over in andere handen die geen rijkstaak meer hebben.

Lees verder
20 december 2015

SP deelt honderden kaarten uit.

Foto: SP

De SP heeft zaterdag honderden kaarten uitdeelt in de binnenstad van Kampen. De partij maakt zich zorgen over de zorg, zeker nu thuiszorgorganisatie TSN failliet dreigt te gaan. Op de kaarten werd de wens uitgesproken een zorgeloos 2016 tegemoet te treden.

Lees verder
16 december 2015

Margarita mag blijven, SP en GroenLinks blij met besluit.

Foto: SP

De fracties van de SP en GroenLinks zijn verheugd dat Margarita en Irina Alexandrova in Nederland mogen blijven. Margarita en haar moeder waren sinds 2008 in Nederland. Vanaf augustus is er actie gevoerd voor de 17-jarige Margarita Alexandrova en haar moeder om uitzetting naar Oezbekistan te voorkomen.

Lees verder
13 december 2015

SP: Problemen thuiszorg waren te voorzien

De financiële problemen bij TSN thuiszorg waren volgens de SP te voorzien. Vorig jaar besloot de gemeenteraad fors te bezuinigen op de huishoudelijke zorg. De fractie van de SP was het daar niet mee eens en stemde als enige partij tegen en stuurde haar wethouder weg. TSN is een van de bedrijven die thuiszorg verleent in de gemeente Kampen. Het bedrijf verkeert in zwaar financieel weer en heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.

Lees verder
2 december 2015

SP : Re-integratie mislukt op alle fronten

Foto: SP

De SP fractie is niet te spreken over de aanpak van het college om mensen aan het werk te helpen. Aanleiding zijn de antwoorden na extern onderzoek waarbij de onderzoeksvraag was of het gemeentelijk beleid effectief en efficiënt
uitgevoerd wordt. Uit dat onderzoek bleek dat er o.a. geen re-integratiebeleid is, klantmanagers niet goed zijn toegerust op het begeleiden van mensen naar werk en blijkt dat de effectiviteit van trajecten met slechts 6% gering is.

Lees verder
17 november 2015

Jaarlijks ritueel weer achter de rug

Het jaarlijks ritueel van de begrotingsvergadering hebben we weer achter de rug. De begroting is goed gekeurd en we kunnen er weer een jaar tegen aan. Dat er geen geld is voor nieuwe plannen is al lang bekend. De economische crisis is nog niet voorbij zo lijkt het. Nog steeds zijn er veel mensen werkloos en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verbetering in komt. Het aantal mensen dat in de bijstand zit blijft dan ook gelijk is de verwachting. Ambitie om mensen met lage inkomens verder te ondersteunen door bijvoorbeeld meer mensen toegang te geven tot de meedoebonnen is er nauwelijks. Dat er geen steun is om deze groep verder te ondersteunen is onbegrijpelijk. Al jaren blijft er geld op de plank liggen wat bedoeld is voor de groep mensen met lange inkomens om hen te ondersteunen. Het blijft wachten op het volgend rapport of de volgende notitie. De SP wil nu wel eens daden zien van het college zodat het besteedbaar geld ook daadwerkelijk wordt uitgegeven aan armoedebestrijding.

Lees verder
26 oktober 2015

SP wil opheldering verplaatsing gemeentewerf.

De SP fractie wil opheldering van het college rondom de perikelen die zijn ontstaan over de toekomstige verplaatsing van de gemeentewerf. Vorige week escaleerde op het Tasveld de situatie toen buren de toegang tot de
toekomstige werf blokkeerden. Ondernemers en bewoners hebben bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn dat de komst van de werf veel overlast zal veroorzaken en zijn boos omdat er op de erfgrens gebouwd gaat worden.

Lees verder

Pagina's