h
17 december 2013

Leger en SP zamelen kerstpakketten in.

Het Leger des Heils en de SP zamelen net als voorgaande jaren weer kerstpakketten in. Deze pakketten worden vervolgens uitgedeeld door het Leger des Heils aan mensen die anders geen pakket zouden krijgen. De actie die enkele jaren geleden door de SP bedacht is krijgt zo een vervolg.

Lees verder
9 december 2013

SP: Hou synagoge en Koornmarktspoort open

De fractie van de SP wil de synagoge en de Koornmarktspoort open houden voor publiek. Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad over de cultuurnota daarin wordt er een voorstel gedaan om het expositiefunctie van de beide monumenten af te stoten. Het gebrek aan visie in de cultuurnota baart de partij tot zorgen.

Lees verder
4 december 2013

SP Kandidatenlijst bekend

De leden van de SP hebben deze week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vastgesteld. Verpleegkundige en huidig raadslid Richard Boddeus wordt opnieuw lijsttrekker voor de lokale Socialistische Partij. De nummer twee van de lijst wordt bezet door Brunneper Lammert Bastiaan. Bastiaan werkt bij stichting Welzijn en is actief bij de korfbalvereniging DOS.  Op nummer drie staat Tineke Hakkers, die veel ervaring heeft op het gebied van re-integratie en sociale zekerheid. Zij werkt als vrijwilliger bij stichting Cares, die zich inzet voor vluchtelingen. De huidige commissieleden Gertjan van Wijngaarden en Sybren Gerlofsma staan respectievelijk op plek vier en vijf, terwijl nieuwkomer Aukje Versendaal de zesde plaats inneemt.

Lees verder
18 november 2013

Politiek Café RTV IJsselmond in de Hanzestad

Ouderen,  Zorg, Jeugdzorg /GGZ, WMO, nieuwe taken voor de Gemeente

Lees verder
12 november 2013

Armoede in Kampen bestaat wel degelijk

De kop boven dit artikel is niet heel erg opbeurend. Toch is het wel de realiteit van vandaag. Misschien kent u wel iemand in uw omgeving, die te weinig geld heeft om dagelijks van rond te komen.  Sterker, misschien bent u zelf wel degene die zich aangesproken voelt door de tekst in de kop. Wellicht zullen er ook mensen zijn die zich totaal niets kunnen voorstellen bij armoede in Kampen. Zij die menen dat armoede een ver van mijn bed show is en denken dat een bijstandsuitkering ruim voldoende is om van rond te komen.  Toch kan armoede dichtbij zijn zonder dat u het doorheeft en kunnen de oorzaken te complex zijn om op eigen kracht uit die slechte financiële situatie te komen. 

Lees verder
29 oktober 2013

SP Busactie slaat aan.

De SP actie om buslijn 141 te behouden slaat aan. Stonden afgelopen zaterdag al enkele SP leden in de binnenstad, vanmorgen werden er flyers bij het busstation uitgedeeld. De SP ondervindt veel steun onder de bevolking. Komende week zal de SP op verschillende plekken handtekeningen blijven inzamelen voor het behoud van de buslijn.

Lees verder
21 oktober 2013

SP: Bus moet blijven rijden.

De Kamper fractie van de SP wil dat de bus tussen Kampen en Zwolle blijft rijden en roept de bevolking op tot protest. Ze doet dit, nadat gebleken is dat de provincie Overijssel geen geld meer wil steken in de busverbinding en de lijn wil opheffen. 

Lees verder
14 oktober 2013

IJsselkogge moet geen JSF worden

 

Het tentoonstellen van de IJsselkogge moet volgens SP commissielid Gertjan van Wijngaarden niet uitlopen op een financieel debacle. Die waarschuwing deelde van Wijngaarden vorige week tijdens de commissievergadering met zijn mede commissieleden.

Lees verder
4 oktober 2013

SP: besteed extra geld voor armoedebestrijding aan kinderen

De SP wil van het stadsbestuur weten hoe zij het extra beschikbaar gestelde geld voor armoedebestrijding gaat besteden. De partij vindt het college op dit punt muisstil en is bang dat het geld wordt ingezet om andere gaten in de begroting te dichten. Volgens de SP moet het gemeentebestuur het geld inzetten om de armoede onder kinderen te bestrijden.

Lees verder
2 oktober 2013

SP bezorgt Ouderenkrant

De SP bezorgt komende weken de najaarseditie van de Ouderenkrant. Zorgcentra, aanleunwoningen en flats waar veel ouderen worden kunnen de gratis krant verwachten. De krant staat vol met informatie over onder andere de thuiszorg, pensioenen en mantelzorgers. De SP maakt zich al langer tijd zorgen over de ontwikkelingen die ouderen aangaan.

Lees verder

Pagina's