h

Gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 zorgde voor een groei van 1 naar maar liefst 4 zetels. Dit betekent meer invloed op de politieke besluitvorming. SP raadsleden vormen geen eilandje, maar maken onlosmakelijk deel uit van de plaatselijke afdeling. Samen met de actieve leden uit deze afdeling wordt gestreden voor een samenleving, waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge betrokkenheid een duidelijke plek hebben. Geen fractie zonder actie!

Richard Boddeus

Raadslid / Fractievoorzitter

0624281689

Commissie Bestuur en Middelen

Lammert Bastiaan

Raadslid

0383323699

0610156383

Commissie Bestuur en Middelen

Lenie van Asselt

Raadslid

0383315490

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Gertjan van Wijngaarden

Raadslid

0383336385

0620764868

Commissie Inwoners

Bas Royen

Commissie Lid

0637228829

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Ursula Penninkhof

Commissie Lid

0617506924

Commissie Inwoners

U bent hier